Balkrishna Ramchanra Naik

 

 
22nd January : ( Dhanashri Classic, Merces – Vaddem, Vasco – Goa) : Beloved Husband of Shalinidevu B. Naik. Father / Father-in-law of Shanti / Suresh Lawande, Jyoti / Padmanbh Sathe, Late Shankar Naik, Prakash / Savita Naik, Shubha / Dr Ravindra Hodarkar, Dr Seema / Suvarn Bandekar.