Prajat to lead Goa U-14 for South Zone tourney

 

Prajat Rivonkar will lead the Goa U-14 team for the South Zone inter-state U-14 cricket tournament at Hyderabad to be held from January 8-24.
 
Team: Prajat Rivonkar (captain), Alam Khan, Krishna Thakur, Tunish Sawkar, Umang Gosavi, Aditya Suryavanshi, Ishan Pandit, Heramb Parab, Shanu Vantamuri, Balkrishna Kanekar,Sanyat Kanekar, Anush Bandodkar,Mihir Kundaikar, Vaishnav Kukreja,Manthan Khutkar,Vrushraj Talaulikar. The team, which is coached by  Chandrakant Chede, will depart on January 8. [NT]